यस प्राथमिक बेडरूममा सुख्खा गरिएको प्राथमिक शयनकक्ष

, अफ उहाम भित्ताहरू एक अप्ठ्ठी खैरो खैरो रंगको साथ साथै सफ्ट-टोएको बेड सूती कपडाको साथ। समकालीन बिगुर्सको साथसाथै एक्श्वता तकियाहरूमा रंगको हिटहरू साथै रगले खाली ठाउँलाई शव्दबाट खाली ठाउँ राख्नुहोस्।

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.